ประวัติศาสตร์ ทองคำ

23 / 08 / 2561 09:36

          มนุษย์รู้จักทองคำมาเกือบหกพันปีแล้ว คำว่า “Gold” นั้นมาจากคำภาษาอังกฤษ คือ “Geolo” ซึ่งแปลว่าเหลือง ส่วนสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ของธาตุทองคำคือ “Au” มาจากคำภาษาลาติน คือ “Aurum” แปลว่าทอง

          ในยุคโบราณทองคำถูกนำมาใช้เป็นเครื่องตกแต่งในพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจ ความรุ่งเรือง ในดินแดนที่มีความเจริญสูงสุดเคยมีการใช้ทองคำเป็นเงินตราด้วย จนมาถึงศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดมาตรฐานทองคำใช้กันเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษแล้วค่อยๆ แผ่ขยายออกไปประเทศอื่นๆ และเริ่มนำมาตรฐานทองคำเข้ามาใช้ในระบบเงินตราตั้งแต่นั้นมา
           
          ในช่วง 6000 ปีที่ผ่านมา  คาดว่ามีการขุดทองคำขึ้นมาใช้แล้วมากกว่า 125,000 ตัน โดย แบ่งออกเป็น 2 ยุด คือ ยุคแรก และยุคหลังการตื่นทอง 

          ยุคแรกคือ ในช่วง 2000 ปีก่อนคริสตกาล เริ่มที่ชาวอียิปต์ ทำการขุดทองคำจากบริเวณที่เป็นประเทศอียิปต์ ซูดาน และซาอุดิอาราเบียในปัจจุบัน ซึ่งสามารถขุดได้ไม่ถึงปีละ 1 ตัน
          ต่อมาในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรือง คาดว่ามีการขุดทองคำได้ปีละ5-10 ตัน จากสเปน โปรตุเกส และแอฟริกา
          ช่วงกลางศตวรรษที่ 15 มีการผลิตทองคำ 5-8 ตันต่อปีจากแถบแอฟริกาตะวันตก ซึ่งคือบริเวณประเทศกานาในปัจจุบัน
          ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 มีการผลิตทองคำรวม 10-12 ตัน จากแอฟริกาตะวันตกและ อเมริกาใต้
          ในปี ค.ศ. 1847 หนึ่งปีก่อนเกิดการตื่นทองในแคลิฟอร์เนีย รัสเซียผลิตทองคำได้ 30-35 ตัน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ผลิตได้ทั้งโลกที่มีประมาณ 75 ตัน

          ยุคที่สอง คือหลังปี ค.ศ. 1848 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลังมีการค้นพบทองคำในแคลิฟอร์เนียและในออสเตรเลีย โดยในแต่ละแห่งสามารถขุดทองคำในแต่ละปีเกือบ 100 ตัน
          ต่อมามีการค้นพบแหล่งทองคำในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีผลผลิตทองคำสูงที่สุดมาต่อเนื่องยาวนานนับจากช่วงปลายศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน
          ในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการขุดทองคำได้เฉลี่ยปีละ 400 ตัน
          ในช่วงปี 1990 มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยทำให้การขุดค้นได้ทองคำทำได้มากขึ้นเฉลี่ย 1,744 ตันต่อปี เลยทีเดียว


          คาดว่ากว่า 90% ของทองคำที่เคยถูกขุดขึ้นนั้น ถูกขุดขึ้นมาหลังปี ค.ศ. 1848 หรือตั้งแต่ยุคตื่นทองในแคลิฟอร์เนียนี่เอง

          สำหรับประเทศไทยดินแดนสุวรรณภูมิ ก็มีความผูกพันกับทองคำมายาวนาน นับย้อนไปอาจถึงสมัยอาณาจักรเชียงแสนเพราะมีหลักฐานเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำศิลปะแบบเชียงแสนปรากฏอยู่จากนั้นทองคำก็ถูกนำมาใช้ในการทำเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ มาจนถึงปัจจุบัน