ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองแดงในตลาดโลก

11 / 12 / 2564 08:51

ทองแดงมักถูกมองว่าเป็นปรอทวัดสุขภาพเศรษฐกิจโลก เมื่อการระบาดของ COVID-19 เข้าสู่จีนและแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา ราคาซื้อขายแบบทันที(spot price) ของทองแดงลดลงจาก 2.86 ดอลลาร์/ปอนด์ในช่วงเดือนมกราคม 2020 เหลือ 2.12 ดอลลาร์/ปอนด์ในช่วงเดือนมีนาคม หรือลดลงถึง 26% 

อีกทั้งมาตรการกักตัวก็บังคับให้เหมืองทองแดงทั่วโลกต้องปิดการผลิตเป็นระยะเวลานาน แม้เศรษฐกิจบางประเทศจะเริ่มกลับมาเปิดใหม่ในช่วงกลางปี แต่ปริมาณการผลิตทองแดงยังคงตามหลังอยู่ ทำให้ราคาทองแดงเริ่มทะยานไปแตะที่ 3.52 ดอลลาร์/ปอนด์ ณ สิ้นปี2020 และภายในเดือนกุมภาพันธ์2021 ราคาทองแดงได้เพิ่มขึ้นเหนือ 4.00 ดอลลาร์/ปอนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาของระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม

มุมมองด้านบวกของราคาทองแดงเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในเอเชียโดยเฉพาะที่จีนที่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆหรือใกล้เคียงกับระดับก่อนการระบาดใหญ่ ซึ่งการฟื้นตัวของจีนน่าจะแปลงเป็นความต้องการทองแดงมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งความต้อองการโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้การคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบหรือปรับลดภาษีในสหรัฐฯและตลาดที่พัฒนาแล้วอื่นๆยิ่งช่วยเร่งให้เกิดความต้องการมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โลหะพื้นฐานเช่นทองแดงมักถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้วและยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่นอกเหนือจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคในระยะใกล้แล้ว การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวเช่นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และศักยภาพในการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น เป็นสองปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาทองแดง ขยับตัวสูขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญของแร่ทองแดงคือ :
• ราคาทองแดงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อ และในอดีตโลหะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเงินเฟ้อ