ตัวเลขส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย เติบโตต่อเนื่องตลอดปี64

02 / 02 / 2565 09:32

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานตัวเลขการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปี2564 มีมูลค่า 5,571.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.69 โดยเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีนาคม

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด(ยังไม่รวมยอดเดือนธันวาคม)  คือ ทองคำที่ยังไมได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.54 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย  รองลงมาคือเครื่องประดับแท้  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33.42 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย  โดยสินค้าส่งออกหลักคือ เครื่องประดับเงิน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.42 จากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย  เครื่องประดับทอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.81 เครื่องประดับแพลทินัม มีมูลค่าเติบโต ร้อยละ 58.03 

เพชร เป็นสินค้าส่งออกในอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.05 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ขยายตัวได้ร้อยละ 32.57 โดยเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้  อันดับ4 คือพลอสี คิดเป็นร้อยละ 6.76 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ของไทย โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน ได้แก ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต 

เครื่องประดับเทียม เป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.63 เติบโตร้อยละ 8.10 จากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและมีปัจจัยบวกอื่นๆทั้งการเปิด