ส่งออกเครื่องประดับไทยฟื้นตัวตลอดปี’64 ตลาดใหญ่ยังเป็นอเมริกา

03 / 02 / 2565 09:02

กรมศุลกากร รายงานตัวเลขการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยตลอดปี2564 ว่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ตามมาด้วย อินเดีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เบลเยียม ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสวิตเซอร์แลนด์

สินค้าหลักสำคัญที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา คือ เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง คิดเป็นสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 77 รองลงมาคือเพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งเจียระไน และเครื่องประดับเทียม  ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 25.88 ของมูลค่ากการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปทั่วโลก

ฮ่องกง มูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับ2 ที่ร้อยละ 12.97 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านั้นอันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าสำคัญอย่างเพชรเจียระไน เครื่องประดับทอง และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน หดตัวลงร้อยละ 0.57, ร้อยละ 15.39 และร้อยละ 14.91 ตามลำดับ เช่นเดียวกับเยอรมนี ที่แม้จะมีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับ3 แต่ก็ปรับตัวลดลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าหลักอย่างเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมมีปริมาณลดลง

การส่งออกไป อินเดียตลาดใหญ่อันดับ4 มีมูลค่าสูงขึ้น โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเพชรเจียระไน ที่ครองสัดส่วนสูงสุดราวร้อยละ 73 ส่วนโลหะเงิน พลอยก้อน และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนการส่งออกหดตัวลง  ส่วนการส่งออกไปยัง สหราชอาณาจักร ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าสำคัญหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับ-เทียม พลอยเนื้อแข็งเจียระไน และเครื่องประดับแพลทินัม 

ขณะที่การส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น ยังคงเติบโตได้จากการส่งออกสินค้าหลักอย่างเครื่องประดับทอง รวมทั้งสินค้าสำคัญรองลงมาอย่างเพชรเจียระไน และเครื่องประดับเงิน 

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกรวมตลอดปี 2564 อยู่ที่ 5,571.51ล้านดอลลาร์สหรัฐ