ทองคำ กับ ตรุษจีน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

08 / 02 / 2565 23:26

สภาทองคำโลก(World Gold council) ได้ทำการศึกษาปริมาณความต้องการทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนเมื่อปี 2021 พบว่า ยอดขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากร้านค้าปลีกในประเทศจีนสูงขึ้นกว่า 710%  และเมื่อดูตัวเลขยอดขายย้อนไป 10 ปี ก็พบว่าเป็นแบบนี้มาตลอด

จากสถิติและผลการศึกษานี้น่าจะช่วยยืนยันว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีอุปสงค์หรือแรงซื้อทองคำจากประชากรชาวจีนมากมายที่อาศัยอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจริง ๆ โดยเฉพาะในช่วง 7 วันและ 14 วันก่อนวันตรุษจีน ที่นอกจากตวามต้องการทองคำจะเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ราคาทองคำก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นรับวันตรุษจีนด้วย

สำหรับประเทศไทย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นายกสมาคมค้าทองคำ คาดว่าจะมีการซื้อขายทองคำคึกคักขึ้น โดยมีโอกาสที่การซื้อขายทองคำจะมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปีที่แล้ว เนื่องจากช่วงต้นปี 2564 การระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงหนัก ซึ่งส่งผลทำให้กำลังซื้อลดน้อยลง แต่ราคาทองคำในช่วงตรุษจีนนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก โดยทั้งทองคำรูปพรรณและทองคำแท่ง ณ ปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ประมาณ 28,000-29,000 บาท 

วันตรุษจีนถือเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก ซึ่งนอกจากประเพณีการไหว้บรรพบุรุษแล้ว การมอบของขวัญหรืออั่งเปาให้กับลูกหลานหรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งนอกจากเงินที่ใส่ในซองแดงหรือ อั่งเปา แล้วก็คนจีนยังนิยมให้ทองเป็นของขวันในวันปีใหม่ของจีนอีกด้วย