ล้างมือในอ่างทองคำ และสำนวนทองคำจากทั่วโลก

13 / 02 / 2565 21:38

ล้างมือในอ่างทองคำ เป็นสำนวนจีน อุปมา หมายถึงการ วางมือ เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวบุญคุณความแค้นต่างๆ ในยุทธภพ ปัจจุบันยังหมายถึง “ วางมือจาก กิจการ หรือ อำนาจ ” ใช้กับ ผู้มีอำนาจ ผู้มีบทบาท ผู้มีอิทธิพล 

สำนวนนี้ เดิมทีหมายถึง การวางมือจากกิจการอาชีพที่ไม่ดี เลิกทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่ปัจจุบัน ยังใช้ในความหมาย “วางมือจากกิจการหรืออาชีพที่ทำมานาน” เช่น  ประธานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ประกาศวางมือจากการบริหารธุรกิจของบริษัททั้งหมด ให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือผู้อื่นบริหารแทน เป็นต้น

นอกจากในสำนวนจีนแล้ว ทองคำยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนของคนทั่วโลก เช่น
ชาวกรีก บอกว่า ทองคำสามารถพิสูจน์นิสัยคนได้ฉันใด ไฟก็สามารถพิสูจน์คนไดฉันนั้น
ไม่มีป้อมปราการใดในโลก ที่ลาบรรทุกทองคำจะเดินผ่านไปไม่ได้
ชาวเยอรมัน บอกว่า ทองคำคือกุญแจที่สามารถไขได้ทุกประตู
ชาวอังกฤษ บอกว่า ไม่มีฝุ่นละอองใด ที่ทำให้หูและตาคนมั่วได้ยิ่งกว่าทองคำ
ชาวฝรั่งเศส บอกว่า สิ่งที่น่าเกลียด ถ้าถูกเคลือบด้วยทองคำก็จะกลายเป็นสิ่งสวยงามในทันที
ทองคำคือเลือดที่หล่อเลี้ยงรัฐต่าง ๆของประเทศ
ชาวลิทัวเนีย บอกว่า ทองคำเปล่งประกายแสงได้ดี แม้จะตกอยู่ในโคลนตมก็ตาม
ชาวนอร์เวย์ บอกว่า ในบ้านทองคำของเศรษฐี วันเวลาจะล่วงไปอย่างยืดยาด
ชาวเช็ค บอกว่า ม้ากินข้าวโอ๊ต วีรบุรุษดื่มเบียร์ ศักดินาประดับประดาตัวเองด้วยทองคำ

ส่วนของไทยก็มีสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับทองหลายคำเช่น ทองแผ่นเดียวกัน อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร เป็นต้น