อัญมณีและเครื่องประดับมือสอง..โอกาสทางการตลาดในยุโควิด

04 / 03 / 2565 09:30

ตลาดสินค้ามือสองโดยเฉพาะสินค้าหรูอย่างเครื่องประดับและอัญมณีมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นขนาดตลาดใหญ่ โดยมี 4 เหตุผลที่ผู้ซื้อใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมือสองคือ
       
หนึ่ง มูลค่าของอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะนอกเหนือจากความต้องการและรูปแบบที่มีอยู่ในใจของผู้ซื้อแล้ว ราคาสินค้าก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน
       
สอง ความเก่า/ความหายาก/ความชอบส่วนบุคคล การซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมือสอง นอกจากความเก่า ความหายากเฉพาะตัวแล้ว การตัดสินใจซื้อยังขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ความรู้สึกพิเศษหรือความไม่เหมือนใครด้วย
       
สาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาก การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมือสองก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการที่ผู้ขายให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมก็สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับอัญมณีและเครื่องประดับมือสองได้ในอีกทางหนึ่ง
       
สี่ คุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องประดับมักเป็นสิ่งของที่ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง นั่นหมายความว่า การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็จะมีการส่งต่อคุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับร่วมอยู่ด้วย อีกทั้งการส่งต่ออัญมณีและเครื่องประดับสู่มือผู้ขาย ก็จะทำให้มีการคัดกรองคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่าผู้ที่เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมือสองจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดีกว่าไปโดยปริยาย
       
หากประมวลเหตุผลในด้านต่างๆ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันเข้าด้วยกันแล้ว ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมือสองจึงเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน และมีความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย