ลงทุนอัญมณีชนิดไหนดี มีมูลค่าสูง

06 / 03 / 2565 10:28

เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต ได้ชื่อว่าเป็น Big4 แห่งอัญมณี ซึ่งมีประวัติการค้ามาหลายพันปี และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพื่อสะสมเป็นมรดกตกทอด เป็นของขวัญ ของแต่งงาน และลงทุนเพื่อการเก็งกำไรในระยะยาว และในยามที่ตลาดค้าอัญมณีโลกชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่แนวโน้มตลาดอัญมณี Big 4 ก็ยังคงสดใสอยู่

Future Market Insights คาดว่ายอดขายอัญมณี Big 4 ในตลาดโลกระหว่างปี 2021 – 2031 จะเติบโตเฉลี่ย 5.7% ต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบราคาของอัญมณีทั้ง 4 ชนิดจะพบว่ามีทิศทางไปในทางบวก และน่าสนในสำหรับนักลงทุน

เพชร
อัญมณีเพชรแท้มีปริมาณน้อยและหายาก จึงทำให้มีราคาสูง จากข้อมูลของ DG Diamant Gems ระบุว่า เพชรคุณภาพสูงขนาด 1 กะรัต หรือ 0.2 กรัม จะมีมูลค่าเทียบเท่าทองคำแท่ง 1 กิโลกรัม และแนะนำว่าควรลงทุนอัญมณีเพชรขนาด 1 กะรัตขึ้นไป ทรงกลม (Round Brilliant Cut) สี D ถึง F และความสะอาด IF ถึง VVS2 6
จากสถิติราคาอัญมณีเพชร พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปี 2019 ราคาอัญมณีเพชรต่อกะรัตเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ7 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอัญมณีเพชรขนาด 3 กะรัต ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงถึง 123% นอกจากนี้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา อัญมณีเพชรสีหายากยิ่งให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะอัญมณีเพชรสีชมพูมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 200% เลยทีเดียว

ทับทิม
            ทับทิมคุณภาพสูงไม่ปรับปรุงคุณภาพเป็นที่นิยมลงทุนมากที่สุด โดยเฉพาะอัญมณีทับทิมสีแดงเลือดนกของเมียนมา เป็นพลอยสีที่หายากมากและมีมูลค่าสูงที่สุด จากข้อมูลราคาของ Gemworld10  สำหรับทับทิมเมียนมา คุณภาพดีที่สุดไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพขนาด 2 กะรัต ในปี 2016 ราคาอยู่ที่ 36,000 ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2021 ราคาขึ้นมาอยู่ที่ 47,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2016 เกือบ 32% ซึ่งทับทิมที่มีคุณภาพดีที่สุดมีมูลค่าสูงสุดได้ถึงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต11  ส่วนทับทิมคุณภาพดีจากแหล่งอื่น เช่น มาดากัสการ์ โมซัมบิก และแทนซาเนีย ก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาราคาทับทิมปรับเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

แซปไฟร์
แซปไฟร์ที่ได้รับความนิยมมากคือ แซปไฟร์สีน้ำเงิน โดยแซปไฟร์แคชเมียร์หรืออินเดีย ถือว่าเป็นอัญมณีหายากและมีค่ามากที่สุดเพราะไม่มีการขุดค้นแร่ใหม่มานานกว่าศตวรรษแล้ว รองลงมาคือแซปไฟร์จากเมียนมา ศรีลังกาหรือซีลอน และมาดากัสการ์ รวมถึงแซปไฟร์แฟนซี สีเหลือง ชมพู และพัดพารัดชาก็เป็นที่นิยมมากขึ้น
ปกติแซปไฟร์คุณภาพดีขนาด 2 – 3 กะรัตจะมีราคาราว 1,600 – 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต จากข้อมูลราคาของ Gemworld สำหรับอัญมณีแซปไฟร์เมียนมาคุณภาพดีที่สุดไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพขนาด 2 กะรัต ในปี 2016 มีราคาราว 8,480 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2021 มีราคาอยู่ที่ 8,750 ดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 3.18% จากปี 2016 ทั้งนี้ แซปไฟร์คุณภาพสูงอาจมีราคาได้สูงกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต

มรกต
            มรกตขนาดใหญ่ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพซึ่งหาได้ยากมากเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหมู่นักลงทุน โดยอัญมณีมรกตจากโคลอมเบียจะมีราคาแพงที่สุดในโลก เพราะมีสีเขียวสดค่อนข้างใส ถือเป็นสีที่สวยเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก รองลงมาคือมรกตบราซิล และแซมเบีย
ปัจจุบันอัญมณีมรกตธรรมชาติมีราคาตั้งแต่ 200 ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ขึ้นอยู่กับคุณภาพและแหล่งกำเนิดของพลอยนั้น จากข้อมูลราคาของ Gemworld มรกตคุณภาพดีขนาดต่ำกว่า 8 กะรัตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อพิจารณามรกตขนาด 8 กะรัตในปี 2021 ราคาอยู่ที่ 9,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2016 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 8,750 ดอลลาร์สหรัฐ

จะเห็นว่าเพชรและพลอยสีทั้ง 3 ชนิดมีราคาสูงมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และมีแนวโน้มมูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต เพราะผลิตได้น้อยลง แต่มีความต้องการในตลาดสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลอยสีคุณภาพสูงไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ